Presadacie zariadenie – EMC

Presadacie zariadenie je odskúšané zisťovacou metódou elektromagnetickej kompatibility. Tým je overené, že zariadenie  neovplyvňuje iné prístroje nainštalované v automobile.

Zdieľať na: