Otočné sedadlo – crash test

Dôležitým prvkom  úpravy automobilu je montáž zariadenia. Pri skúške otočného sedadla je zrejmý rozdiel medzi odborne vykonanou  montážou (obrázok hore) a neodborne vykonanou montážou (obrázok dole). Táto skúška ukazuje kontrast medzi rôznymi firmami ponúkajúcimi rovnaký produkt.

Výsledok skúšky potvrdil bezpečnosť nášho výrobku!


Zdieľať na: