Skúšky zariadení

Zameriavame sa na maximálnu bezpečnosť zariadení, ktoré inštalujeme. Aby sme zabezpečili maximálnu bezpečnosť musíme vyhovieť platným predpisom EHK. Naše zariadenia prešli jedným alebo viacerými záťažovými testami, ktoré simulujú situácie z bežnej premávky, prípadne simulujú náraz vozidla. Pre Vašu predstavu sme vybrali niekoľko zariadení, na ktorých boli vykonané záťažové skúšky.

Dôležitým prvkom pri inštalovaných zariadeniach v automobile je odborná montáž, ktorá je tiež zrejmá u skúšok otočného sedadla. Pre udržanie úrovne maximálnej bezpečnosti absolvujú naši montážnici každoročné školenie, kde sa zaškoľujú na montáže nových produktov a precvičujú si návyky, ktoré zabezpečujú kvalitnú montáž už existujúcich zariadení.

Zdieľať na: