Kotvenie vozíka – crash test

Preprave vozičkára sediaceho na invalidnom vozíku je venovaná veľká pozornosť. Bezpečnostné predpisy sa neustále sprísňujú, a sú kladené veľké nároky na prestavbu auta. Z tohto dôvodu náš dodávateľ investoval nemalé prostriedky do vybudovania vlastného testovacieho laboratória. Tu môže rýchlo reagovať na sprísňujúce sa predpisy, a tak si zaistiť vysokú kvalitu a bezpečnosť svojich produktov.

Zdieľať na: