Hodnoty firmy

Poslanie

Našim poslaním je vykonávať bezpečné úpravy automobilov pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou a hendikepom, a tým poskytnúť našim zákazníkom voľnosť a slobodu pohybu.

Vízia

Víziou spoločnosti je neustále zdokonaľovanie, vývoj a implementácia úprav automobilov, ktoré svojim charakterom odbúrajú zákazníkov hendikep a umožnia mu jednoduchšie premiestňovanie.

Ciele

Našim cieľom je spokojnosť zákazníkov, odborne vykonaná práca, inovácie a kvalita našich produktov, a dynamický rozvoj našej spoločnosti.

Zdieľať na: