Bezpečné úpravy automobilov

Úpravy, ktoré vykonávame, majú osvedčenie vydané slovenským Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Osvedčenia garantujú bezpečnosť systémov, ktoré montujeme do automobilov.

Maximálnu bezpečnosť sa snažíme dosiahnuť:

  • Spoluprácou s preverenými dodávateľmi
  • Pravidelnými školeniami montážnych technikov
  • Kvalitnými výrobkami
Zdieľať na: