Rozhovor s projektovým manažérom Antonínom Pokorným o programe Opel Handycars | 22.6.2017

Za komplexnú pomoc s riešením mobility pre hendikepovaných získal cenu „Mosty“ za rok 2013, v ďalšom ročníku „Mostov“ bol Opel hlavným partnerom a mal vlastnú kategóriu, cenu Opel za zásluhu o integráciu osôb so zdravotným postihnutím. Čo pre Vás tieto ocenenia znamenajú a nakoľko sú pre Vás zaväzujúce? Ocenenie MOSTY 2013 si veľmi vážime. Zdá […]

IMPA – predaj a úpravy vozidiel pre ZŤP motoristov | 22.6.2017

Radi poskytneme všetky potrebné informácie, služby a plnohodnotnú asistenciu pri kúpe nového alebo jazdeného vozidla  zákazníkom so zdravotným hendikepom, vrátane poradenstva pri úpravách vozidla podľa druhu postihnutia. Vieme, že každý hendikepovaný vodič, ale aj pasažier potrebuje pre komfortné vedenie svojho vozidla a pre svoju prepravu špeciálnu úpravu. Chceme, aby aj pre vás bolo riadenie vozidla zážitkom. Preto spolupracujeme […]

Bezpečne a plynulo s kotvením Q´straint | 27.3.2017

Aby ste došli v bezpečí až do cieľa a aby sa aj osoba prevážajúca na vozíčku cítila istená, je tu overený systém kotvenia z Kanady. Systém chytrým a jednoduchým spôsobom upevní vozík v štyroch pevných bodoch a zabezpečí, aby aj pri prudkom brzdení ostala osoba vo vozíku bezpečne sedieť. Kotviace zariadenie je vybavené dodatočným bezpečnostným pásom. Toto zariadenie zabezpečí vozík a sediaceho […]

Základné informácie pri kúpe automobilu putujúceho na úpravu | 27.3.2017

Dôležitou informáciou pred kúpou auta, ktoré chceme prispôsobiť na prevoz osoby na vozíčku, sú rozmery svetlej výšky kufra vozidla. Tento rozmer sa najlepšie zistí po odmeraní osoby sediacej na vozíku od podlahy až po temeno hlavy. Minimálny rozmer, ktorý vám odporúčame dodržať, je 1350 mm svetlej výšky kufra vozidla. Rozmery je potrebné dodržiavať, aby pri […]

Výber automobilu | 22.3.2017

Metodika pre správny výber a úpravu vozidla Pri výbere vhodného typu vozidla, prípadne voľbe vhodnej úpravy vozidla, je nevyhnutné zohľadniť nasledovné informácie o klientovi: 1) Dĺžka zdravotného postihnutia klient je krátko v situácii imobilnej osoby, prípadne obstaranie vozidla rieši po prvýkrát (chýbajú základné informácie o možnostiach a predstavy sú často zavádzajúce) klient je dlhoročný a […]

Diaľničná známka pre ZŤP | 17.3.2017

Od roku 2016 máme na Slovensku elektronické známky, ktoré si treba vybaviť online. Pre človeka so ZŤP to znamená, že už nebude možné požiadať o oslobodenie vozidla od platenia úhrady prostredníctvom pošty. Kto môže požiadať o oslobodenie vozidla od platenia? Oslobodené od poplatku za dialničnú známku môžu byť iba osoby, ktoré sú držiteľom parkovacieho preukazu […]

Samolepka | 17.3.2017

ARES spol. s.r.o pripravil pre našich klientov a ľudí so zdravotným postihnutím samolepku na uľahčenie parkovania „Prosím dodržujte odstup od vozidla„. Táto samolepka je zdarma, stačí napísať dole do kontaktného formulára Vaše údaje a my Vám radi, samolepky pošleme alebo na email: ares@ares.sk Pripravili sme dve varianty samolepky: Odstup od vozidla 1m, pre ľahšie nastupovanie […]

Ako si vybaviť parkovací preukaz | 17.3.2017

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná podľa posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí, má nárok na parkovací preukaz. Vodič vozidla s parkovacím preukazom má viaceré výhody oproti bežným vodičom. Môže napríklad stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP, nemusí po […]