Pre Červený kríž sme upravili vozidlá na prepravu osôb s telesným postihnutím | 6.12.2017

Prepravná služba Červeného kríža, ako jeden z druhov terénnych sociálnych služieb, je veľkým prínosom pre klientov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby. V rámci prepravnej služby Slovenský červený kríž poskytuje aj asistenčnú službu priamo počas prepravy a v prípade potreby aj sprevádzanie klienta počas vyšetrenia v zdravotníckom zariadení. SČK vďaka spoločnosti Kaufland a jej zákazníkov bude môcť svoje terénne sociálne služby rozšíriť. […]

Aby nielen cestovanie, ale aj nastupovanie prinášalo pôžitok | 27.3.2017

Touto vetou sme vám chceli priblížiť jednoduchosť a štýlovosť nastupovania do auta bez námahy a zbytočných stresov. Pomôcka pri nastupovaní do auta je elektro – hydraulická plošina, ktorá elegantným spôsobom riadeným pomocou dvoch tlačidiel klesne dolu na cestu, kde si môžete jednoducho naložiť vozičkára na plošinu a pomocou druhého tlačidla vyzdvihnúť ho do vozidla. Variabilnosť a rozmery týchto plošín […]